Verzekerde zorg

Psychologenpraktijk Adempauze biedt behandelingen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ en worden geheel of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer de behandeling wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet (GBGGZ) dan gelden de volgende tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:

  • Basis Kort - maximaal 294 minuten - € 522,13

  • Basis Middel - maximaal 495 minuten - € 885, 01

  • Basis Intensief - maximaal 750 minuten - € 1434,96

  • Onvolledig behandeltraject - maximaal 120 minuten - € 228,04

Het aantal minuten bestaat uit directe tijd (zoals gesprekken) en indirecte tijd (zoals verslaglegging).

Onverzekerde zorg

In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg bijvoorbeeld als er geen DSM-5 classificatie gesteld kan worden of als de problematiek niet binnen de zorgverzekeringswet valt. Of je hebt de voorkeur om de behandeling zelf te betalen. In dat geval geldt het volgende tarief:

 

  • € 90,- per gesprek

 

Afspraken hebben een duur van 60 minuten, waarbij wordt uitgaan van 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten uitwerktijd/verslaglegging.

 

Deze gesprekken worden direct aan jou gefactureerd. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Adempauze is aangesloten bij Vicino NHN. Vicino heeft met alle zorgverzekeraars voor 2021 overeenkomsten gesloten. Dat betekent dat je volledige vergoeding ontvangt voor de behandeling uit de basisverzekering. De factuur zal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Het eigen risico (van minimaal 385 euro) wordt wel altijd eerst aangesproken.

Wat is nodig voor vergoeding: 

  • een verwijzing van de huisarts; 

  • het polisnummer van uw zorgverzekering; 

  • uw Burgerservicenummer (BSN);

  • een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

Afzeggen en no-show

Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te worden afgezegd, bij voorkeur telefonisch, anders per e-mail. Wanneer een afspraak niet of te laat wordt afgezegd (binnen 24 uur), dan geldt het volgende tarief:

  • € 50,- voor no-show

Let op: een factuur voor no-show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.