top of page
Kosten
Verzekerde zorg 2024

Vanaf 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd en wordt er niet meer gewerkt met zorgproducten, maar wordt er gedeclareerd per consult.

​De kosten voor de consulten worden door de praktijk gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Op de rekening staan zorgprestaties.

 

Binnen het Zorgprestatiemodel zijn er vijf verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij jou speelt;

 • Consult behandeling: bij behandeling ga je met de behandelaar in gesprek met als doel jouw problematiek hanteerbaar te maken;

 • Intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

 • Reistijd: als de behandelaar naar je toe moet komen;

 • Groepsconsulten: als je groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van jouw behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en terug te vinden in de tarievenzoeker.

NB: Geplande tijd is gerealiseerde tijd, dat wil zeggen wanneer een consult van 45 minuten is gepland die in 35 minuten wordt afgerond, dan wordt het tarief van 45 minuten in rekening gebracht.

Indien je meer wil lezen over wat het Zorgprestatiemodel verder inhoudt kan dat op de website van de LVVP.

Vergoedingen

Psychologenpraktijk Adempauze is aangesloten bij Vicino NHN. Vicino heeft met alle zorgverzekeraars voor 2024 overeenkomsten gesloten. 

Dat betekent dat je volledige vergoeding ontvangt voor de behandeling uit de basisverzekering. De factuur zal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Het eigen risico (van minimaal 385 euro) wordt wel altijd eerst aangesproken.

Wat is nodig voor vergoeding: 

 • een verwijzing van de huisarts (volgens gestelde eisen: hier en hier in te zien; 

 • het polisnummer van uw zorgverzekering; 

 • uw Burgerservicenummer (BSN);

 • een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

Niet alle stoornissen vallen onder de vergoede zorg en worden daardoor niet betaald door de zorgverzekeraar. De volgende stoornissen en problemen worden niet vergoed:

 • Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw)

 • Specifieke fobieën

 • Relatie- en gezinsproblemen

 • Seksuele problemen 

 • Slaapproblemen

 • Burnout (N.B. soms als Depressie, Angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en dan wel verzekerde zorg)

 • Levensfaseproblematiek 

 • Psychosociale problematiek (bijvoorbeeld eenzaamheid)

 • Existentiële problematiek (bijvoorbeeld angst voor de dood, problemen vanuit geloof)

Onverzekerde zorg

In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg bijvoorbeeld als er geen DSM-5 classificatie gesteld kan worden of als de problematiek niet binnen de zorgverzekeringswet valt. Of je hebt de voorkeur om de behandeling zelf te betalen. In dat geval gelden de volgende tarieven:

 

​Tarieven 2024

 • € 131,82 per gesprek van 45 minuten (+15 minuten indirecte tijd)

 • € 164,78 per gesprek van 60 minuten (+15 minuten indirecte tijd)

 • € 197,73 per gesprek van 75 minuten (+15 minuten indirecte tijd)

 • € 230,69 per gesprek van 90 minuten (+15 minuten indirecte tijd)

Deze gesprekken worden direct aan jou gefactureerd. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.

Afzeggen en no-show

Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te worden afgezegd, bij voorkeur telefonisch, anders per e-mail. Wanneer een afspraak niet of te laat wordt afgezegd (binnen 24 uur), dan geldt het volgende tarief:

​Tarief 2024:

 • € 70,- voor no-show

Let op: een factuur voor no-show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

bottom of page