Verzekerde zorg

Psychologenpraktijk Adempauze biedt behandelingen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ en worden geheel of grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer de behandeling wordt bekostigd uit de zorgverzekeringswet (GBGGZ) dan gelden de volgende tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit:

  • Basis Kort - maximaal 294 minuten - € 522,13

  • Basis Middel - maximaal 495 minuten - € 885, 01

  • Basis Intensief - maximaal 750 minuten - € 1434,96

  • Onvolledig behandeltraject - maximaal 120 minuten - € 228,04

Het aantal minuten bestaat uit directe tijd (zoals gesprekken) en indirecte tijd (zoals verslaglegging).

Bij afsluiting van de behandeling ontvang je een factuur voor de gehele behandeling. Deze kun je vervolgens declareren bij je zorgverzekering.

Onverzekerde zorg

In sommige gevallen komt men niet in aanmerking voor verzekerde zorg bijvoorbeeld als er geen DSM-5 classificatie gesteld kan worden of als de problematiek niet binnen de zorgverzekeringswet valt. Of je hebt de voorkeur om de behandeling zelf te betalen. In dat geval geldt het volgende tarief:

 

  • € 90,- per gesprek

 

Afspraken hebben een duur van 60 minuten, waarbij wordt uitgaan van 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten uitwerktijd/verslaglegging.

 

Deze gesprekken worden direct aan jou gefactureerd. Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen.

Vergoedingen

De praktijk heeft een contract afgesloten met zorgverzekeraars DSW en CZ, wat betekent dat je bij deze zorgverzekeraars volledige vergoeding ontvangt voor de behandeling. De factuur zal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

 

Met overige zorgverzekeraars heeft de praktijk geen contracten afgesloten. Dit betekent dat de factuur direct aan jou wordt gestuurd en dat je zelf verantwoordelijk bent voor de tijdige betaling van de factuur en het indienen van de factuur bij jouw zorgverzekering. Het verschilt per verzekeraar en per type polis wat er vergoed wordt. Als je een restitutiepolis hebt (vrije zorg keuze), dan wordt 100% van de behandeling vergoed. Heb je een natura-polis dan wordt zo’n 60-85% van de behandeling vergoed. Het bedrag dat niet wordt vergoed dien je zelf te betalen. Voor meer informatie over de vergoedingen van de verzekeraar kun je kijken op de website van de contractvrijepsycholoog.

Je bent altijd zelf verantwoordelijk dat de betaling van de factuur aan de praktijk wordt voldaan en het is daarom sterk aan te bevelen voor de intake bij je verzekeraar uit te zoeken hoe de vergoedingen zijn geregeld om te voorkomen dat je voor onverwachte kosten komt te staan.

 

Let op: Iedereen van 18 jaar en ouder heeft te maken met een wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedrag is in 2021 vastgesteld op (minimaal) € 385,- per jaar.

 

Wat is nodig voor vergoeding: 

  • een verwijzing van de huisarts; 

  • het polisnummer van uw zorgverzekering; 

  • uw Burgerservicenummer (BSN);

  • een identiteitsbewijs (ter controle/inzage)

Afzeggen en no-show

Bij verhindering dient tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te worden afgezegd, bij voorkeur telefonisch, anders per e-mail. Wanneer een afspraak niet of te laat wordt afgezegd (binnen 24 uur), dan geldt het volgende tarief:

  • € 50,- voor no-show

Let op: een factuur voor no-show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.