top of page
Dossier

Gedurende het verloop van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Je mag te allen tijde jouw dossier inzien en een kopie vragen. Je hebt het recht het dossier of delen hiervan te vernietigen. Jouw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot 20 jaar nadat de behandeling is afgerond. Deze bewaartermijn is wettelijk vastgesteld. 

Informatie- uitwisseling met jouw huisarts

De praktijk deelt alleen informatie met jouw huisarts of POH-GGZ als je daar toestemming voor geeft. De informatie die de praktijk uitwisselt gaat dan bijvoorbeeld over jouw doorverwijzing of jouw behandelplan. De praktijk vraagt bij de intake om schriftelijke toestemming. Per keer dat de behandelaar informatie wil uitwisselen wordt duidelijk toegelicht om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars

De praktijk is wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om het GB-GGZ profiel. 

Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee je aangeeft dat het profiel niet mag worden doorgegeven aan jouw zorgverzekeraar. Op facturen voor onverzekerde zorg wordt geen extra informatie vermeld.

Veilige communicatie

De praktijk hecht belang aan veilige communicatie. Daarom wordt aangeraden geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar de praktijk te e-mailen, whatsappen of facetimen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de beveiligde verbinding via Clientenlogin. Bij de intake ontvang je hier inloggegevens voor. ​

Het landelijk informatie systeem (DIS)

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling.

Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals jouw naam, adres en woonplaats. De praktijk is verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. De praktijk verstrekt dan geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling zal gevraagd worden om digitaal zo'n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in jouw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.

Voor meer informatie over jouw rechten en plichten, verwijzen wij graag naar onze Privacyverklaring en het Privacy Reglement van Vicino (verzorgt de ketenzorg). Indien je meer informatie wenst, dan verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

bottom of page