top of page
Mijn werkwijze

Tijdens de behandeling werken we aan jouw doelen, welke verandering jij wil doormaken. Leidend is wat jij wil bereiken en wat jou in de weg staat. Dus dat brengen we eerst samen helder in kaart.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke en affectgerichte insteek waarbij ik mij richt op de persoon als geheel vanuit een holistisch mensmodel en niet alleen uitga van de klachten/problemen. Mijn houding is open, onderzoekend, nieuwsgierig en transparant. Naast reguliere therapie op kantoor maak ik ook graag gebruik van de combinatie van psychologie, beweging en natuur door middel van wandeltherapie/buitentherapie. Ook online therapie of een combinatie van therapievormen is mogelijk. 

Om behandeling op maat zo succesvol mogelijk te maken, maak ik gebruik van verschillende interventies en technieken, waaronder EMDR-therapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtheoretische uitgangspunten en de Yucel-methode.

Gezamenlijk bespreken we wat het beste aansluit en wat jou kan helpen om je weer beter te voelen.  

Opbouw van de behandeling

Het behandelproces bestaat uit:

  • Intakefase

  • Behandelfase

  • Afrondingsfase

Behandelmethoden
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

  • EMDR

  • Oplossingsgerichte therapie

  • EHealth

Therapievormen
  • Reguliere therapie

  • Wandeltherapie

  • Online therapie

Ervaringen

Lees hier meer over hoe anderen de behandelingen hebben ervaren.

bottom of page