top of page
Behandelmethoden
Pampas bloem

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Magnified Grass
Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen- ongemerkt- al in zich hebben. De behandelaar biedt de context aan waarbinnen de cliënt zijn of haar oplossingen vindt en begeleidt de cliënt richting de gewenste situatie.

Acceptance and commitment therapie (ACT)

ACT gaat ervan uit dat vechten tegen psychische klachten, lichamelijke problemen en tegenslagen ten koste gaat van een waardevol leven. In ACT wordt jou geleerd je te richten op zaken waar je wel invloed op hebt, zoals op wat je doet. In plaats van proberen wat je voelt en wat je denkt te veranderen. ACT gaat om accepteren van emoties, gedachten en lichamelijke gevoelens.
ACT werkt goed bij leren omgaan met blijvende lichamelijke klachten en/of beperkingen. Ook werkt het goed bij mensen met psychische klachten die meerdere behandelingen hebben gehad die niet (blijvend) hebben geholpen.

pampagras
EHealth
JPO_Clientenlogin_Icon.png

EHealth ook wel internettherapie of internetbehandeling genoemd, is een behandelingsmethode voor psychologische problemen waarbij het contact tussen de therapeut en cliënt verloopt via een website, e-mail of chatprogramma. Schrijfopdrachten maken daarbij deel uit van de behandelmethode. Psychologenpraktijk Adempauze biedt EHealth “blended” aan, wat wil zeggen dat het ondersteunend is aan de behandelgesprekken tussen jou en de behandelaar. De praktijk maakt hiervoor gebruik van Cliëntenlogin.

bottom of page