Behandelmethoden
Pampas bloem
Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Bij deze behandelmethode gaan we ervan uit dat psychische klachten voortkomen uit de manier waarop mensen informatie selecteren en verwerken. De cognitieve gedragstherapie leert dat mensen gedachten en gedrag kunnen beïnvloeden en dat zij emoties en niet-functioneel gedrag kunnen bijsturen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen en trauma’s te verwerken. Het kan echter ook bij andere klachten effectief zijn zoals o.a. angstklachten, specifieke fobie, een negatief zelfbeeld, overmatig piekeren en chronische lichamelijke klachten. EMDR wordt doorgaans als onderdeel van een totaalbehandeling toegepast.

Roze bladeren
Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich niet op de klacht of het probleem, maar op mogelijke oplossingen. De focus is op de gewenste situatie in de toekomst. Er wordt vanuit gegaan dat cliënten het begin van oplossingen- ongemerkt- al in zich hebben. De behandelaar biedt de context aan waarbinnen de cliënt zijn of haar oplossingen vindt en begeleidt de cliënt richting de gewenste situatie.

EHealth

EHealth ook wel internettherapie of internetbehandeling genoemd, is een behandelingsmethode voor psychologische problemen waarbij het contact tussen de therapeut en cliënt verloopt via een website, e-mail of chatprogramma. Schrijfopdrachten maken daarbij deel uit van de behandelmethode. Psychologenpraktijk Adempauze biedt EHealth “blended” aan, wat wil zeggen dat het ondersteunend is aan de behandelgesprekken tussen jou en de behandelaar. De praktijk maakt hiervoor gebruik van Cliëntenlogin.

JPO_Clientenlogin_Icon.png