top of page
Opbouw van de behandeling
Zonsopgang over het Gebied van de Tarwe
01
Intakefase

De intakefase bestaat uit 1 à 2 intakegesprekken. Een intakegesprek duurt 60 minuten. In sommige gevallen vindt er eerst een telefonische intake van ongeveer 15 minuten plaats. In de intakefase worden je klachten, hulpvragen, krachten en mogelijkheden besproken. Tevens geldt het intakegesprek als een kennismaking. Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij mij als behandelaar. Als de klik er is zullen we samen een besluit nemen welke behandeling het meest bij jou aansluit.

Ik zal transparant samen met je doornemen welke afwegingen we qua werkwijze hierin kunnen maken. Als ik niet kan bieden wat je nodig hebt, zal ik dit ook bespreken en meedenken voor een alternatief.

02
Behandelfase

Als we samen aan de slag gaan dan leggen we de doelen, werkwijze en schatting van de duur van het behandeltraject vast in een behandelplan. De voortgang van de behandeling wordt samen op een aantal momenten gedurende de behandeling geëvalueerd. Hierbij spelen de gestelde behandeldoelen een belangrijke rol. 

Psychologenpraktijk Adempauze biedt kortdurende behandelingen. Meestal duurt de behandeling tussen de 5 en 12 sessies.

Gedurende de intake en de behandeling hebben we oog en aandacht voor je sociale omgeving. Het is van belang voor jouw herstel en bij het voorkomen van een terugval je omgeving tijdig te betrekken in de behandeling. Het kan zijn dat jouw omgeving vragen heeft rondom jouw psychische klachten. Het is dan raadzaam je partner of andere naasten een of meermalen aanwezig te laten zijn bij de behandeling.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl

zonsopkomst
boerderij Veld
03
Afrondingsfase

Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen om weer zelf verder te kunnen, bekijken we samen wat behulpzaam is in het kader van terugvalpreventie. Als de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Aan het einde van de behandeling wordt er samen geëvalueerd over het behandelresultaat en de mate van tevredenheid over de behandeling aan de hand van een vragenlijst, de CQ-index. De gemiddelde anonieme resultaten van de CQ-index van cliënten binnen de praktijk wordt op jaarbasis gepubliceerd op de website. Na afronding van de behandeling wordt, na toestemming, de huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelresultaat.

bottom of page